ROD im. Wł. Sikorskiego w Tczewie ogłasza przetarg

2002.2019

Przetarg na konserwację elewacji oraz malowanie zewnątrz i wewnątrz budynku socjalno-gospodarczego (Domu Działkowca)
dla Polskiego Związku Działkowców Zarząd ROD  im. Wł. Sikorskiego w Tczewie
Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy  im. Wł. Sikorskiego w Tczewie z siedzibą w Tczewie, przy ul. Partyzantów 33,
e-mail: rodsikorskitcz@gmail.com
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000293886, NIP 956-19-88-539
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
„Konserwacja elewacji oraz malowanie zewnątrz i wewnątrz budynku socjalno-gospodarczego (Domu Działkowca)
w ROD  im. Wł. Sikorskiego w Tczewie, przy ul. Partyzantów 33"
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zarządu
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Sikorskiego w Tczewie, przy ul. Partyzantów 33,
do dnia 30-03-2019 r. do godz.12.00
Komisja przetargowa przystąpi do wyboru oferty w dniu 30-03-2019 r. o godz. 13.00
Termin wykonania zamówienia: do 30-07-2019 r.
Wszelkich informacji niezbędnych do opracowania oferty przetargowej
udzieli p. Marian Okapiec - Prezes Zarządu ROD  im. Wł. Sikorskiego w Tczewie,
tel. 509-816-720 oraz poczta elektroniczna e-mail: rodsikorskitcz@gmail.com

Do pobrania