ROD "Ujarzmione piaski" w Helu ogłasza przetarg

0909.2019

Przetarg na wykonanie przyłączy wod-kan. dla Polskiego Związku Działkowców Zarząd ROD „Ujarzmione Piaski” w Helu

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Ujarzmione Piaski” z siedzibą w Helu, przy ul. Kapitańskiej, e-mail: pawel0021.1969@o2.pl

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000293886, NIP 587-15-32-228

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na

„Wykonanie przyłączy wod-kan. dla Polskiego Związku Działkowców Zarząd ROD „Ujarzmione Piaski” w Helu.

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Ujarzmione Piaski "w Helu ul. Kapitańska, 84-150 Hel, do dnia 10-10-2019 r. do godz.10.00

Komisja przetargowa przystąpi do wyboru oferty w dniu 10-10-2019 r. o godz. 11.00 Termin wykonania zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do dnia 30-04-2020 r.

Wszelkie informacje niezbędne do opracowania oferty przetargowej udzieli p. Paweł Budzisz Tel. 606-963-232 oraz poczta elektroniczna e-mail: pawel0021.1969@o2.

Do pobrania