ROD im. płk. St. Dąbka w Rumi ogłasza przetarg

1403.2020

Przetarg na budowę dróg ogrodowych z płyt jumbo

dla Polskiego Związku Działkowców Zarząd ROD im Płk. St. Dąbka w Rumi, ul. Działkowców 1

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy im Płk. St. Dąbka z siedzibą w Rumi, przy ul. Działkowców 1, 84-230

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000293886, NIP 587-15-32-228

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na

„budowę dróg ogrodowych z płyt jumbo w ogrodzie działkowym przy ul. Działkowców 1  w Rumi"

Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im Płk. St. Dąbka w Rumi, ul. Działkowców 1, 84-230

do dnia 6.05.2020 r. do godz. 19.00

Komisja przetargowa przystąpi do wyboru oferty

w dniu 6.05.2020 r. o godz. 19.30.

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 1 listopada każdego roku, począwszy od roku 2020 do roku 2024. Jednak budowa każdej drogi nie może trwać dłużej niż trzy miesiące.

Wszelkie informacje niezbędne do opracowania oferty przetargowej zostaną udzielone pod nr tel. 505 116 026

 

szczegółowe informacje zob. załącznik

 

Do pobrania