Stanowiska struktur PZD Okręgu Pomorskiego w sprawie sytuacji planistycznej ROD w kontekście założeń projektu rozporządzenia opracowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii

2311.2023

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii opracowano projekt rozporządzenia dotyczącego tzw. stref planistycznych.  Analizy PZD wskazują, że projekt już za dwa lata może skutkować zakazem ujawnienia ROD w planach miejscowych na większości terenów gmin. Poniżej publikujemy stanowiska struktur PZD w tej sprawie. 

 

1. Pismo Zarządu ROD „Janowo” w Rumi do Ministra Waldemara Budy z 10.11.2023 r. 

 
 
 

Galeria