Aktualności

Stan organizacyjny PZD
Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Biura Ogrodów
Obrady Okręgowego Zarządu
Zmiany w Regulaminie ROD
Dzień Kobiet!
Apel Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku
List Okręgowej Komisji Rewizyjnej do władz samorządowych Swarzędza
List Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Likwidacje ROD w Malborku
Narada szkoleniowa Skarbników i Księgowych ROD